RESOLUCIÓ JUS/1624/2023, de 10 de maig, per la qual s’estableixen les tarifes aplicables als procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=960469